T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI


     21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12nci maddesine istinaden hazırlanan "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında 2018 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım başvuruları;
       Proje Yardımı Başvurusu 18/09/2017 tarihine kadar, Uygulama Yardımı Başvurusu ise 18/12/2017 tarihine kadar Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

-Proje Yardımı

Proje Başvuru Dilekçesi
Proje Yardımı İçin Gerekli Belgeler

-Uygulama Yardımı  

Uygulama Başvuru Dilekçesi
Uygulama Yardımı İçin Gerekli Belgeler

PROJE ÇİZİMİ YARDIMI TAAHHÜTNAMESİ

Taahütname için Tıklayınız...