T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI


     21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12nci maddesine istinaden hazırlanan "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında 2018 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım başvuruları;
      Uygulama Yardımı Başvurusu 18/12/2017 tarihine kadar Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapılacaktır.


-Uygulama Yardımı  

Uygulama Başvuru Dilekçesi
Uygulama Yardımı İçin Gerekli Belgeler